NRA Øst AS er med i Norsk Rørallianse AS.

Norsk Rørallianse AS

  • sammen om de beste løsningene


Norsk Rørallianse – NRA – ble startet høsten 2002 som et forpliktende og sterkt samarbeid mellom større, velrenommerte regionale norske rørentreprenører. Målsettingen er at samarbeidet i NRA skal bidra til og styrke deltakerbedriftenes framtidige konkurranseevne og utvikling, og bedre deres forutsetninger for å kunne videreutvikle sine selskap som betydelige aktører i sine markeder under fortsatt lokalt eierskap.

Les mer om Norsk Rørallianse og alliansepartnere her