Alliansepartnere

NRA Øst AS er medlem i Norsk Rørallianse AS (NRA) som ble etablert i august 2002 som selskap og deltakereid samarbeidsorgan. NRA er et forpliktende samarbeid mellom noen av de beste, store frittstående regionale norske rørentreprenører, som alle har prosjekt- markedet som hovedsatsingsområde, og derfra henter merparten av sin omsetning.

I NRA tar man tatt sikte på og organisere viktige funksjoner og oppgaver i felles regi, når dette åpenbart bidrar til effektivisering, positive synergier og bedre økonomisk uttelling for den enkelte deltaker, enn hva disse hver for seg eller gjennom annet samarbeid ville kunne oppnå.

NRA er etablert for at deltakerne, i en stadig tøffere konkurranse og med en kundestruktur som har gjennomgått og fortsatt står foran betydelige endringer, kan fortsette å utvikle sine virksomheter under lokalt eierskap og dra fortsatt nytte av sin gode lokale/regionale markedsforankring og markedskjennskap. Samtidig får de del i stordriftsfordeler på områder som vil ha stor betydning for den videre utviklingen av deres konkurransekraft.

Følgende bedrifter er med i NRA